دانلود فایل


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA (مطالعه موردی ایران خودرو) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA (مطالعه موردی ایران خودرو)

دانلود فایل دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA (مطالعه موردی ایران خودرو) دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA (مطالعه موردی ایران خودرو)
50اسلاید
چکيده محتواي فايل:
کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA
(مطالعه موردی ایران خودرو)
Application of Fuzzy Cognitive Maps in FMEA
فهرست مطالب:
مقدمهمرور ادبیات FMEA و Fuzzy FMEA روش های خودکار سازی FMEAنقشه های شناختی فازی (FCM)مطالعه موردینتیجه گیری و پیشنهاد معرفی مسئله:
هدف از استفاده از FMEAتعریفFMEAتاریخچه FMEAانواع FMEA
FMEAسنتی :
انتقادات و مشکلات استفاده از RPN های crisp
حاصل شدن بعضی از مقادیر یکسان RPN با ترکیبات مختلفی از O ، S ، Dدر نظر نگرفتن اهمیت نسبی میان O ، S ، Dمشکل بودن برآورد فاکتورها به صورت دقیقدر نظر نگرفتن دیگر فاکتورهای ریسک

استفاده از منطق فازی در برآوردها و مطرح شدن FMEA فازیویژگی های مدل پایه (میانگین هندسی وزنی فازی):
عدم نیاز به قضاوت های زیاد افراد خبره در تشکیل پایگاه قانوندر نظر گرفتن اهمیت نسبی فاکتورهای ریسکبرآورد فاکتورها به صورت فازی و با استفاده از عبارات زبانیوزن دهی منابع دانش(بر اساس تجربه و قابلیت اعتمادشان)انجام محاسبات با مدلهای خطی و مجموعه های سطح آلفااستفاده از روش دی فازی کردن مرکز ثقل
تفاوت مدل ارائه شده با مدل قبلی:
در نظر گرفتنهزینه شکست به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک

اندیس ها:
i : اندیس مربوط به شکست ها i=1,2,….,n
j : اندیس مربوط به افراد خبره j=1,2,….,m
L : اندیس مربوط به پای چپ یا کران پایین عدد مثلثی فازی
M : اندیس مربوط به مرکز عدد مثلثی فازی
U : اندیس مربوط به پای راست یا کران بالای عدد مثلثی فازی

اولويت بندي شكستها در 5 مرحله بر اساس تعريف پارامترها و انديسها

خودکار کردنFMEA:
هدف از خودکار کردنانواع روش های خودکارسازی :
شبیه سازی عددی سیستم های خبرهاستدلال علی
استفاده از FCM ها در مدل بندی FMEA:
ویژگی های مدل ارائه شده توسط پلز و باولز:
استفاده از وزنهای فازی برای برآورد وزن یالها

انتخاب الگوهای شکست مختلف به عنوان مفاهیم در FCM

استفاده از تکنیک فازی میانگین وزنی ماکسیمم برای ارزیابی ریسک شکستها
تفاوت مدل ارائه شده با مدل فوق:
استفاده از جبر ماتریسی و دلیل استفاده از آن

نحوه تعریف فرآیند پالس
اکتساب و بیان دانش از افراد خبره در FCM ها:
وزن دهی منابع دانش بر اساس تجربه و قابلیت اعتماد آنهاترکیب نقشه ها و روش استفاده شده برای آنساده سازیهای اعمال شده:
فرض بر ثابت بودن علامت اثراتدر نظر نگرفتن تاخیرهای زمانی در اثرات
مزایای استفاده از FCMها:
امکان ارزیابی اثر تغییرات تعمدی بر سیستم مورد بررسیامکان اکتساب سریع و ساده آنها از افراد خبرهساده بودن ترکیب نقشه های مورد نظر افراد خبره مختلف استفاده از عملیات بردار ماتریسی ساده در بیان دانش و ساختار استنتاجدانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA (مطالعه موردی ایران خودرو)


کاربرد نقشه های شناختی فازی در FMEA (مطالعه مو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری های شانگهای

تحقیق درباره امنيت در ويندوز2003 (Autosaved)

کارآفرینی مرحله مقدماتي طرح ايجاد مكانهاي اطلاع رساني 24 ص سال 96(word)

تحقیق در مورد نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم کار تحقیقی 1 122 ص

پاورپوینت پیامدهای روان شناختی قطع عضو جنسی زنان

پاورپوینت انقلاب صنعتی 8 ص

دانلود فایل تحقیق چك از دیدگاه كیفری 5صفحه

نقشه GIS شهر تهران(شبکه معابر)

دانلود کارآموزی نقشه کشی معماری، روش های منظرسازی و طراحی فضای سبز و ... ..

پروژه بررسی رابطه بین عزت نفس و شیوه های تربیتی والدین