دانلود فایل


تحقیق در مورد تجزيه ، تحليل و بررسي ساختار تشكيلاتي موجود بانك كشاورزي مركز و ارائه الگوئي بهينه براي آن - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد تجزیه , تحلیل و بررسی ساختار تشکیلاتی موجود بانک کشاورزی مرکز و ارائه الگوئی بهینه برای آن

دانلود فایل تحقیق در مورد تجزيه ، تحليل و بررسي ساختار تشكيلاتي موجود بانك كشاورزي مركز و ارائه الگوئي بهينه براي آن 24 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشی از تحقیق
مباني نظري تحقيق:
2-1-تعريف ساختارسازماني:
ساختارسازماني را به عنوان يكي از اجزاء سازمان، كه از عنصر پيچيدگي، رسميت مركز تشكيل شده، تعريف مي كنند. ساختارسازمان سه نقش يا وظيفه اصلي را برعهده دارد. نخست، مهمترين وظيفه ساختاراين است كه بايد بدان وسيله هدفهاي سازمان تامين گردد. دوم، ساختاربدين سبب طرح ريزي مي گردد كه قدرت افراد مختلف درسازمان مشخص و رويه ها مقررگردد. مقصود ازساختاراين است كه به افراد تفهيم شود كه بايدمقررات سازمان را رعايت كنند سوم، ساختار، حوزه يا محدوده اعمال قدرت را تعيين مي كند. (ميزان قدرتي كه هر پست با مقام سازماني دارد، مشخص مي شود) ساختارصفحات عمليات سازمان است.
به طوركلي يك ساختار سازماني مي بايست هشت ويژگي را داشته باشد:
1-حوزه هاي اساسي يك سازمان را مشخص كند. (بدنه سازمان)
2-ماموريت هاي اساسي هر حوزه را انشاء و مشخص كند.
3-واحد هاي تشكيل دهنده هر حوزه را مشخص كند.
4-ماموريت هاي هريك ازواحدها رامشخص و عنوان واحد را تعيين كند.
5-ساختاربايد ارائه دهنده تصويري ازچگونگي تفكيك مديريت ها باشد.
6-نظام ارتباطي سازمان را مشخص كند (افقي –عمودي)
7-ارائه دهنده مراكزتصميم گيري باشد.
8-زيربنايي براي سايراموراداري باشد.

2-2-ابعاد ساختارسازماني:
2-2-1-پيچيدگي: پيچيدگي به ميزان تفكيكي كه درسازمان وجود دارد اشاره مي كند. تفكيك افقي ميزان يا حد تفكيك افقي بين واحدها را نشان مي دهد. تفكيك عمومي به عمق يا ارتفاع سلسه مراتب سازماني نظردارد. تفكيك براساس مناطق جغرافيايي، به ميزان پراكندگي واحدها و امكانات و نيروهاي انساني از لحاظ جغرافيايي اشاره دارد.
الف –تفكيك افقي: به ميزان تفكيك بين واحد هاي سازماني براساس موفقيت اعضاء سازمان ماهيت وظايف آنها و ميزان تحصيلات و آموزشهاي كه فراگرفته اند، اشاره مي نمايد.
ب-تفكيك عمودي: به عمق يا ارتفاع ساختارسازمان اشاره دارد. با افزايش سطوح سلسله مراتب سازماني، تفكيك عمودي سازمان افزايش يافته و پيچيدگي سازماني بيشتر مي شود.
ج-تفكيك براساس مناطق جغرافيايي: سومين عنصري كه پيچيدگي سازمان ازآن نشات مي گيرد، تفكيك براساص مناطق جغرافيايي است كه ميزان پراكندگي ادارات، كارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافياي را نشان مي دهد. تفكيك براساس مناطق جغرافيايي، مي تواند به عنوان انديشه اي به منظور گسترش ابعاد تفكيك عمومي و افقي به حساب آيد. يعني ممكن است وظايف مراكز قدرت ازلحاظ جغرافيايي ازهم مجزا باشند. اين جدايي يا پراكندگي هم تعداد مكانهاي مختلف و هم مسافت بين آنها را دربرمي گيرد. مفهوم تفكيك براساس مناطق جغرافيايي با تفكيك عمودي نيز بكار مي آيد. درحاليكه ساختارهاي بلند نسبت به ساختارهاي تخت داراي پيچيدگي بيشتري هستند.
2-2-2-رسميت:
دومين جزء ساختارسازماني، رسميت است. رسميت به ميزان يا حدي كه مشاغل سازمان استاندارد شده اند، اشاره دارد. وقتي رسميت بالاست، شرح شغل ها مشخص، قوانين و مقررات زياد و دستورالعمل هاي روشني درخصوص فرآيند كاردرسازمان وجود دارد .

فنون رسمي سازي:
فنون رسمي سازي عبارتند از:
1-گزينش 2-الزامات نقش 3-قوانين 4-رويه ها 5-خط مشي ها 6-آموزش 7-شعائر
2-2-3- تمركز:
تمركز به ميزاني كه تصميم گيري دريك نقطه واحد درسازمان متمركز شده است، اشاره دارد تراكم قدرت دريك نقطه دلالت برتمركز داشته و عدم تراكم يا تراكم كم نشانه عدم تمركزاست. بايد اذعان داشت عدم تمركزدلالت برتفكيك سازمان براساس مناطق جغرافيايي ندارد. تمركز به مساله ميزان پراكندگي اختيارات تصميم گيري برمي گردد، نه تفكيك جغرافيايي سازمان.

2-3-انواع ساختارهاي سازماني:
2-3-1-ساختارساده:
ويژگي برجسته ساختارساده اين است كه تكامل يافته نيست. اين ساختاربه گونه معمول ازداشتن ستاد تخصصي بي بهره است و يا ستاد تخصصي بسياركوچكي دارد. شماركاركنان ستاد پشتيباني آن اندك است. تقسيم كار روشن نيست. واحدهاي آن گوناگون نيست و سلسله مراتب آن كوتاه است.


بانک کشاورزی


ساختار تشکیلاتی


ارائه الگوئی بهینه


تجزیه و تحلیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره روانشناسي هوش

پاورپوینت نقشه برداري

اقدام پژوهی جذب کردن دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

پاورپوینت آشنایی با سرطان خون

دانلود سناریو والگوی تدریس علوم پنجم دبستان دستگاه عصبی بدن ..

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وجه التزام در قراردادها

پاورپوینت درمورد آرسنيک

تحقیقی درمورد: ارائه الگوي قابل عرضه اي از نماز به دنيا

تفاوت‌های روانی و جسمانی دانش آموزان 40 ص

پروژه بررسی الگو ریتم های خوشه بندی تجمیعی