دانلود فایل


دانلود پاورپوینت جنبه هاي اخلاقی و قانوني مرگ مغزي وپيوند اعضاء- 43 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت جنبه های اخلاقی و قانونی مرگ مغزی وپیوند اعضا

دانلود فایل دانلود پاورپوینت جنبه هاي اخلاقی و قانوني مرگ مغزي وپيوند اعضاء- 43 اسلایدمرگ چیست ؟

Rentaul &Smith : مرگ یعنی توقف كامل وپایدار تنفس وجریان خون

Shapiro : ازدست دادن غیرقابل برگشت ویژگیهای حیاتی

Calne : وقتی تخریب مغز به اثبات رسید .فرد مرده است واهمیتی ندارد كه وضعیت سایر اعضا بدن وی چگونه باشد.

دادگاه كالیفرنیا 1974 : توقف كامل وغیرقابل برگشت عملكرد مغزی

Pius : حیات انسان تا زمانی كه عملكردحیاتی وی بدون بهره گیری از روشهای مصنوعی خودشان را بروز می دهند ادامه دارد


تعریف فیزیولوژیک مرگ

توقف قطعی و غیر قابل برگشت
اعمال قلبی عروقی ، تنفسی و حرکتی

§در طول تاريخ همواره بشر به امکان پيوند عضو و بافت از فردي به فرد ديگر مي انديشيده است § با توجه به پيشرفت علوم از جمله علم پزشکي در قرون اخير ، در زمينه پيوند اعضاء نيز پيشرفتهاي شگرفي حاصل گرديده است § به تبع آن مسائل اخلاقي و قانوني پيرامون آن نيز خود را نمايان تر ساخته است.مسائل مطرح درپیوند عضو§ميزان اختيار فرد در برابر اعضاء خود و اهداء آن به ديگران§پيوند از فرد زنده و جسد و مسائل اخلاقي مربوط به آن§مرگ مغزي(به عنوان يکي از منابع تامين بافت پيوندي)و مسائل اخلاقي مرتبط با آن§اخذ رضايت از دهنده §نحوه انتخاب فرد گيرنده و اولويت بندي آن§حقوق مادي و معنوي فرد دهنده و تامين سلامت وي§کمبود عضو و بافت پيوندي و راههاي اخلاقي حل اين معضل§ارتباط مالي فرد دهنده و گيرنده و راههاي قانوني کنترل آنانواع رضایت درکشورهای مختلف ماده 6ـ وصيت بيمار درچارچوب قوانين مربوط مي تواند به دوصورت كتبي وشفاهي باشد وبااعلام كتبي يك نفر ازوراث قانوني قابل احراز است .درحالتي كه اصل وصيتنامه دردسترس نباشد ازوراث قانوني كه وصيت نامبرده رامبني براعطاي عضو محرز بدانند،طبق برگه تهيه شده ازسوي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،بايد صورتجلسه تنظيم و توسط افراد مطلع امضاء شود


پاورپوینت جنبه های اخلاقی و قانونی مرگ مغزی وپیوند اعضا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی در كارخانه رب گوجه فرنگی

تحقیق در مورد يادگيري مبتني بر مغز

مقاله: طرح امکان سنجی تولید ترمز اتومبیل

حجاب عفاف 16ص

تحقیق/ فلسفه قیام عاشورا

تحقیق درباره ارزيابي اقتصادي مواد اوليه غذايي براي شير سازي

پاورپوینت ساختهای تکتوئیکی وکوه زایی

دانلود ياتاقان

دانلود تحقیق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 28 ص

دانلود کودک آزاری در سوئد